Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het voorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen. Dit betekent dat de Wet belastingen van rechtsverkeer (WBR) per 1 januari 2021 wordt gewijzigd.